Patronage

Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka
minister rolnictwa nowe
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel
marszałek nowe
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
starosta nowe
Starosta Powiatu Szamotulskiego
Józef Kwaśniewicz
burmistrz nowe
Burmistrz Miasta i Gminy Szamutuły
Włodzimierz Kaczmarek